VAD GÖR JAG OM MIN LEVERANS HAR BLIVIT SKADAD?

Ta emot hela leveransen även om den är skadad, ta fotografier på det som skadats och maila fotot till oss på info@allhall.se. När detta är gjort kommer en av våra anställda att kontakta dig så fort som möjligt.

Vänligen notera att du normalt behöver bifoga fotodokumentation. Om du inte bifogar användbar fotodokumentation kommer det medföra markant längre behandlingstid. I värsta fall kommer det hindra Allhall att alls hantera din reklamation om vi inte har nödvändig information att hantera reklamationen.

MÅSTE JAG RETURNERA MIN LEVERANS I ORIGINALFÖRPACKNINGEN?

Originalförpackningen måste alltid returneras när man returnerar produkten oavsett anledning till returen. Originalförpackningen representerar ett avsevärt värde och har tryckt information som är viktig i samband med retur av varor.

MÅSTE JAG KONTROLLERA MINA VAROR INOM EN VISS PERIOD?

När du tar emot produkter från Allhall rekommenderar vi att du genast (inom 14 dagar efter mottagandet) kontrollerar hela leveransen för att själv kunna se om något saknas eller om det finns defekta delar. Vänligen se till att kontrollera hela leveransen innan du kontaktar Allhall. Det kommer spara tid för alla. Om du endast vill återlämna leveransen rekommenderar vi att du inte öppnar försändelsen.

VEM BETALAR FÖR RETURFRAKTEN?

Om en vara måste returneras till Allhall, vänligen notera att vi endast täcker den första fraktkostnaden – och endast om anledningen för retur av varor är defekter eller felaktigheter. För att vi skall kunna uppskatta om det finns anledning att skicka en vara i retur behöver vi ibland fotodokumentation. Om du inte tillhandahåller fotodokumentation när tvunget kan vi inte hantera din reklamation. I värsta fall kommer det förhindra att vi behandlar din reklamation alls eftersom vi inte har tillräckligt med information för att hantera reklamationen. Om du beslutar dig för att skicka en produkt i retur på grund av att du köpte den felaktigt är du själv ansvarig för att arrangera returfrakten. Du måste även själv betala för returfrakten.

TÄCKER REKLAMATIONSRÄTTEN BESTÄLLNINGAR HOS ALLHALL?

Reklamationsrätten omfattar dina beställningar hos www.allhall.se. Det innebär att du kan få en defekt vara antingen reparerad, utbytt, få pengarna tillbaka eller en rabatt beroende på den aktuella situationen. En reklamation måste alltid vara berättigad och defekten kan inte bero på inkorrekt användning av produkten. För oss att rätta till möjliga defekter, måste du följa vissa reklamationsprocedurer.

FINNS DET NÅGRA UNDANTAG GÄLLANDE REKLAMATION?

Reklamationer täcker inte defekter, felaktigheter eller förslitningar direkt eller indirekt på grund av fel användning, undermåligt underhåll, på grund av väder eller annat våldsamt agerande. Vänligen notera att i butiken informeras du angående säkerhet i relation till de specifika produkterna vilka du skall agera enligt.

Exempel: Vänligen notera! Denna produkt är tillverkad på begäran. Därmed gäller inte rätten till returnering.

VAD INNEBÄR “RIMLIG TID”, NÄR JAG VILL GÖRA EN REKLAMATION ELLER RETURNERA EN ARTIKEL?

Det är alltid en bra idé att agera så fort som möjligt när du har ett klagomål angående en produkt. Vi rekommenderar att du gör din reklamation inom “rimlig tid” efter att du upptäckt defekten. Förutom att du normalt bör kontrollera din leverans vid mottagandet, rekommenderar vi att du gör din reklamation inte senare än 2 månader efter att du upptäckt defekten. Du gör din reklamation via mail på info@allhall.se eller per tfn 08-41002727

Beroende på den aktuella situationen kommer du få instruktioner inom 24 timmar efter att du kontaktat oss på Allhall.

Returer i samband med reklamation måste vara i samförstånd i förväg med vår garantiavdelning och skickas till:

Dancover Stock
Till.: Reklamationer
Lyngevej 16a, Hal 2

Nørre Herlev
3400 Hillerød
Danmark

KOMMER ALLHALL ÅTERBETALA MINA OMKOSTNADER I SAMBAND MED RETURFRAKT?

Om reklamationen är berättigad kommer vi naturligtvis återbetala dina utgifter för frakt av produkten tillbaka till oss. I annat fall måste bära alla omkostnader för transport inklusive utgifter för returnering av produkten efter undersökning såväl som en summa på 122,83 SEK., vilken vi kommer ta i avgift för undersökning av produkten.

Kom ihåg att alltid skicka produkten i dess originalförpackning eller i annan säker förpackning tillsammans med originalförpackningen. Samtidigt, se till att få ett kvitto på utgifterna från kuriren. Du är ansvarig för paketet/produkten fram till att vi tagit emot dessa. Se alltid till att spara ett kvitto för frakt inkl. information angående fraktkostnad samt om möjligt spårbarhetsnummer.

VAD GÖR ALLHALL ÅT FELAKTIGHETER OCH DEFEKTER?

Allhall kommer, så fort som möjligt göra en uppskattning och hitta den bästa möjliga lösningen för bägge parter. Detta innebär att vi kommer utvärdera om produkten måste skickas för reparation eller ersättas – eller så kan det finnas en snabbare lösning. Vårt mål är att alltid försöka korrigera möjliga misstag och reparera alla felaktigheter. För att vi skall kunna uppskatta felaktigheter och defekter, behöver vi fotodokumentation. Om vi inte får nödvändig dokumentation, kommer vi inte kunna hantera din reklamation.

Vi kommer försöka hålla dig upplyst genom att leverera en ny produkt eller genom att reparera produkten i fråga om vi anser att felaktigheten eller defekten inte är på grund av felaktigt användande av produkten. Vänligen notera att Allhall inte täcker några utgifter du kan ha haft för att laga defekten, om inte ett specifikt avtal gjorts med oss innan dess. Så fort som du upptäcker defekten eller felaktigheten på en produkt köpt hos Allhall, måste du kontakta oss.