Garantier, Ångerrätt och Reklamationsrätt

RETURER OCH ÅTERBETALNINGAR

När du handlar på www.allhall.se har du rätt att returnera ditt köp inom 14 dagar.  Om du vill returnera produkter så måste du meddela oss per mail senast 14 dagar efter att du fått dina produkter.

Om du väljer att returnera produkter är det ditt ansvar att kontakta ett transportföretag och betala kostnaderna för returtransporter.

Du måste alltid skicka originalförpackningen vid retur av produkter.

Oskadad originalförpackning utgör en viktig del av en produkts värde och originalförpackningen innehåller även viktig information som är relevant för returen av dina produkter.

Den visas på produkten, om produkten är undantagen från returrätten (t ex specialbeställda produkter eller kundanpassade produkter).

Returrätten inom 14 dagar gäller från den dag du får dina produkter. Om tidsfristen på 14 dagar löper ut en helgdag, lördag, söndag, julafton eller nyårsafton så förlängs tidsfristen till följande arbetsdag. Om du har beställt flera produkter på samma inköpsorder, som levereras vid olika tidpunkter, så är tidsfristen på 14 dagar gällande från det datum du tar emot den sista produkten.

När du har fått dina produkter, kan du bara hantera dem på ett sådant sätt som krävs för att fastställa produkttyp, produktförmågor och hur den fungerar.

RETURPROCESS

För att returnera produkter måste du maila det till oss senast 14 dagar efter att du fått dina produkter. Fraktetiketter kommer du få per mail av oss

Se till att returprodukterna är säkert förpackade i originalförpackningen. Originalförpackningen måste alltid returneras tillsammans med dina returprodukter.

Skriv ut fraktetiketter och sätt en fraktetikett på varje låda som du returnerar. Om du inte har tillgång till en skrivare måste du skriva fraktetiketterna själv. Kom ihåg att skriva ditt returnummer och avsändarinformation på dina fraktetiketter. Se till att sätta en etikett på varje låda annars kommer vi inte att kunna identifiera försändelsen. Du måste också skriva lådans nummer och det totala antalet lådor du skickar på varje etikett. T.ex. låda nr. 1/3, 2/3 och 3/3.

Returprodukter ska skickas till:

Dancover Central Stock
Att.: RETURNS
Lyngevej 16A, Hal 2,
Nørre Herlev,
3400 Hillerød
Danmark

Vi rekommenderar att du köper transportförsäkring. Du ansvarar för returprodukterna tills vi får dem. Därför se till att spara kvittot från ditt postkontor och/eller spårningsnummer.

Allhall accepterar inte returprodukter som är oansvarigt eller dåligt förpackade, använda, förstörda, ofullständiga och osäljbara.

Vi förväntar oss att du skickar returprodukterna så snart som möjligt och senast 14 dagar efter att du har skickat ditt returformulär.

Vi accepterar inte paket som skickas som "Postförskott".

ÅTERBETALNINGAR

När vi tar emot dina produkter kommer vi att kontrollera om deras värde har minskat, efter detta kommer vi att återbetala det berättigande beloppet.

Beloppet kommer att överföras med hjälp av samma betalningsmetod som du använde när du köpte produkterna.

Du kan förlora ditt inköpsbelopp helt eller delvis, om värdet av produkten har minskat på grund av t ex:

  • Du har packat upp produkten
  • Den ursprungliga förpackningen saknas eller är förstörd
  • Du har använt produkten
  • Produkten har skadats medan den var i din ägo
  • Du har hanterat produkten utöver vad som var nödvändigt för att fastställa egenskaperna och funktionen på produkten
  • Du har inte följt de undantag från returrätten, som är relevanta för den specifika produkten

Viktigt: Undvik att packa upp en produkt om du vill lämna tillbaka den. Om produkten har packats upp kan det resultera i en minskning av det belopp som vi ersätter med upp till 25-75%.

Garanti och reklamationer
När du får din beställning bör du alltid gå igenom hela sändningen för att kolla om något saknas eller delar är skadade. Allhall kommer bara att täcka kostnaderna för första leveransen för att ersätta saknade eller skadade delar. Därför bör du se till att ha kontrollerat allt innan du kontaktar vår garantiavdelning.
Allhall följer EU-lagen och direktivet om två års garanti, härunder konsumentskyddslagstiftningen och reglerna i varje land där Allhall är representerat. I den mån detta ansvar under sådana konsumentlagar kan vara begränsat så är det det enda alternativet för Allhall att utvärdera utbyte eller reparation av produkten.
Allhalls garanti gäller endast för normal användning av produkten, normalt slitage förväntas, enligt skriftliga användningsinstruktioner eller manual om det finns till produkten (antingen skriftligen eller via en hyperlänk till en bruksanvisning/manual). Allhalls garanti gäller inte för skada orsakad av olycka, missbruk, felaktig användning, exponering för dåligt väder eller modifiering av produkten.
Beroende på den specifika situationen, och om reklamationen är berättigad, så täcker Allhalls garanti antingen reparation av produkten, utbyte till en ny produkt, återbetalning av pengar eller prisavdrag.
I situationer där Allhalls garanti inte gäller, till exempel skador som orsakas av väderförhållanden kan din hemförsäkring täcka istället. Vi rekommenderar därför alltid att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att försäkra dig om att dina produkter omfattas av din hemförsäkring.

GARANTI OCH REKLAMATIONER

När du får din beställning bör du alltid gå igenom hela sändningen för att kolla om något saknas eller delar är skadade. Allhall kommer bara att täcka kostnaderna för första leveransen för att ersätta saknade eller skadade delar. Därför bör du se till att ha kontrollerat allt innan du kontaktar vår garantiavdelning.

Allhall följer EU-lagen och direktivet om två års garanti, härunder konsumentskyddslagstiftningen och reglerna i varje land där Allhall är representerat. I den mån detta ansvar under sådana konsumentlagar kan vara begränsat så är det det enda alternativet för Allhall att utvärdera utbyte eller reparation av produkten.

Allhalls garanti gäller endast för normal användning av produkten, normalt slitage förväntas, enligt skriftliga användningsinstruktioner eller manual om det finns till produkten (antingen skriftligen eller via en hyperlänk till en bruksanvisning/manual). Allhalls garanti gäller inte för skada orsakad av olycka, missbruk, felaktig användning, exponering för dåligt väder eller modifiering av produkten.

Beroende på den specifika situationen, och om reklamationen är berättigad, så täcker Allhalls garanti antingen reparation av produkten, utbyte till en ny produkt, återbetalning av pengar eller prisavdrag.

I situationer där Allhalls garanti inte gäller, till exempel skador som orsakas av väderförhållanden kan din hemförsäkring täcka istället. Vi rekommenderar därför alltid att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att försäkra dig om att dina produkter omfattas av din hemförsäkring.

REKLAMATIONER PÅ SKADADE ELLER SAKNADE DELAR MÅSTE REKLAMERAS INOM 14 DAGAR.

Om du har en garantireklamation eller en reklamation som involverar en defekt produkt eller saknad del eller brist på leverans, ber vi dig att maila bilder på allt som du reklamerar till stefan@allhall.se Reklamerar du t ex 2st dukar eller fler så måste vi ha bilder på samtliga dukar. Ta gärna både närbilder och lite vybilder runt om.

Beroende på situationen kan du behöva returnera dina produkter till vårt lager:

Dancover Stock
Att.: CLAIMS
Lyngevej 16A, Hal 2
Nørre Herlev,
3400 Hillerød
Danmark

Om reklamationen är berättigad kommer Allhall naturligtvis att täcka fraktkostnaderna för returnerade produkter. Om reklamationen inte är berättigad måste du betala för fraktkostnaderna för att returnera produkterna, samt en expeditionsavgift på 122,83 SEK.

Kom ihåg att skicka dina returprodukter i originalförpackningen och att få ett kvitto från transportföretaget. Vi rekommenderar att du köper transportförsäkring. Du ansvarar för returprodukterna tills vi får dem. Därför se till att spara kvittot från ditt postkontor och/eller spårningsnummer.

Observera, vi accepterar inte produkter som skickas som "Postförskott".