SkyddsanvisningarFör att få mest glädje av din nya hall, rekommenderar vi följande:

• Duken skall alltid stramas till ordentligt mot ställningen, eftersom en fladdrande duk lättare kan ödeläggas av vinden.

• Takduken har en kanal med insydd stropp till stramning av takduken i ändarna, takduken skall placeras så att stropparna sitter i ändarna av hallen.

• VIKTIGT. Vid montage av hallen skall man helst montera ett skyddande lager med silvertape över bultar som är i direkt kontakt med takduken för att säkra att dessa inte perforerar duken med tiden.

• Lagerhallen skall alltid förankras med levererade jordspett och jordankare. Jordspetten skall slås snett ner i jorden så att de bildar ett kryss i underlaget. Under normala omständigheter är jordspettsförankringen tillräcklig, men det är inget som man kan garantera.. Ev. skador på installationer som ligger under jord är utanför vårt ansvar.

•Om jordspettsförankring inte är möjligt, skall hallen säkras med kraftiga betongankare eller på annat erfordeligt sätt.

• Kjolen på duken skall om möjligt grävas lodrätt ner i jorden för att säkra takduken mot att vinden kan komma in bakom och få tag i den. Om detta inte är möjligt, skall kjolen säkras på ett annat sätt t.ex. med betongklossar eller genom att lägga jord eller sten över den.

• Man kan eventuellt ytterligare stormsäkra hallen genom att surra kraftiga spännband som man fäster i jordspett nedanför gavlarna från hörnen av hallen. Detta ökar motståndskraften vid kraftig vind.
Stormsäkring rekommenderas om hallen står på ett utsatt ställe för vind.

• Vi rekommenderar vid båthall, att man säkrar hallen genom att montera kraftiga spännband från ställningen till båtens köl eller vinterstativ, samt i bägge ändar av hallen till båtens förtöjningsöglor. Detta innebär att man utnyttjar båtens egenvikt till att säkra hallen mot stark vind.

• Vid kraftig vind, skall porten till hallen alltid vara stängd, annars kan vinden ta tag i hallen. Med andra ord lämna aldrig hallen med porten öppen. Se över din hall regelbundet för att försäkra dig om att den är stängd och säkrad mot vädrets makter.

• Det är inte tillåtet att använda öppen eld eller liknande i hallen, var uppmärksam på att all presenning/tältduk är brandfarlig, dock är duken producerad i ett brandhämmande material.

• Hallen är en materialhall, som är konstruerad till förvaring av material och skall inte användas som lokal för människor. Hallens konkreta belastningstal är inte beräknat.

• Hallen får inte stå med snö på taket. Vi rekommenderar att man ser över sin hall varje gång det har snöat och att man tar bort snön med hjälp av en kvast inifrån, tryck lätt bort snömassorna från taket.

• Sist men inte minst, rekommenderar vi er att teckna en försäkring på hallen. Antingen så att den är med i båtens (eller fordon) försäkring som ett tillägg eller som en del i er hemförsäkring.


Tillverkaren av hallen eller Allhall kan inte ställas till svars för montering och förankring av lagerhallen, samt om duken har blivit ödelagd på grund av slarvig montering eller bristande förankring .

Vi hoppas att du blir nöjd med hallen och står gärna till hands om det uppstår några frågor.

Kondensation
OBS: temperaturförändringar och fukt i luften kan orsaka fukt eller kondens utanför och inuti ett tält. Detta är normalt och innebär inte att tältet läcker.


• I vissa länder krävs godkännande för att ställa upp ett tält större än 75m2.
• Det är ditt ansvar att säkra tältet ordentligt och hindra det från att skada material och människor.
• Ditt tält är tänkt som en tillfällig form av skydd. Det är till för att användas endast tillfälligt och icke-permanent.
• När det regnar finns det risk att vatten bildas på taket på tältet och får tältet att kollapsa. Det är ditt ansvar att hålla tälttaket fritt från vatten. Se till att det är helt utsträckt och ta bort vatten som bildats vid regn.
• När det snöar finns det risk att snö bildas på taket på tältet. Tung snö kan få tältet att kollapsa. Det är ditt ansvar att ta bort snö från taket på tältet och se till att ditt tält inte skadas.
• Var säker på att tältet är helt torrt innan du tar ner det och packar ihop det. Då undviker du mögel och fuktskador.
• Packa inte upp eller ner tältet vid minusgrader. Detta kan orsaka skador - särskilt på tältfönster i sidoväggarna.
• Använd inte öppen eld, svetsutrustning eller andra antändningskällor, inom eller i närheten av tältet.
• Allhalls garanti gäller endast för normal användning av produkten enligt instruktionerna i din manual. Garantin täcker inte normalt slitage. Den täcker inte heller skador, defekter och slitage som orsakats av felaktig användning, bristande underhåll, missbruk, obehörig modifiering eller exponering för dåligt väder.
• Vi rekommenderar att du kontrollerar om ditt tält täcks av din hemförsäkring.

 

Strukturen är inte testad för specifik snö och vindlaster. När det snöar, är det ditt ansvar att ta bort snön från taket på strukturen för att säkra den från skador.